<bgsound src="http://your/music/file.mid" loop="infinite">

مدادجنگی | medadjangi.ir

فشنگـ منـ استـ

مدادجنگی | medadjangi.ir

فشنگـ منـ استـ

مدادجنگی | medadjangi.ir
<bgsound src="http://your/music/file.mid" loop="infinite">

قالب وبلاگ

۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

سلام بر حسین(علیه السلام) یعنی:
                سلام بر تفکری که حتی با تحریم آب،
                 تن به سازش با دشمن نداد...
  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..

این روزها

بی تو

حتی باران هم

بوی تشنگی می دهد...

.........

  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..
خوش به حال آنکه به جای زمان
به صاحب زمان دل می بندد...
  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..
مگر نگفتید ما سربازیم، مطیع امر رهبریم، پس چی شد؟
آدم گیج! سرباز که نمی رود پشت سر فرمانده!
تو باید هزار متر جلوتر، خط را نگه داری..
 
دیدبانی، آقا..
تخریب، آقا..
شناسایی، آقا..
دشمن شناسی، آقا..
نگهبانی، آقا..
تک تیرانداز، آقا..
خمپاره چی، آقا..
 
نامردها! اینجوری که آقا را خسته می کنید!
"سردارسعید قاسمی" 
  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..
  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..
از شب آرزو ها می توان فهمید

 دنبال بهانه می گردی

تا مرا آدم کنی..

  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..