<bgsound src="http://your/music/file.mid" loop="infinite">

مدادجنگی | medadjangi.ir

فشنگـ منـ استـ

مدادجنگی | medadjangi.ir

فشنگـ منـ استـ

مدادجنگی | medadjangi.ir
<bgsound src="http://your/music/file.mid" loop="infinite">

قالب وبلاگ

۱۷ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

 دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی(شهید) شد...
 دانشگاه که قبول شد، همه گفتند: با سهمیه قبول شده!!!
  ولی....هیچوقت نفهمیدند
 کلاس اول، وقتی خواستند به او یاد بدهند که بنویسد "بابا"!
 یک هفته در تب سوخت...

  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..
  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..


غـــــرور بیـــــ جـــــا!...


هفته ای یک بار زباله های منطقه را جمع میکرد!!..
ازش که پرسیدند چرا این کار را میکنی؟؟
با خنده ای جواب داد:
با این کار هم شهر را تمیز میکنم
و هم اگر غرور بی جایی داشته باشم آن را له میکنم..


"گوشه ای از زندگی شهید چمران به قلم دوستان او..."
  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..

  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..

خدایا...

  مقدر فرما:

    آنچه را دراین عید ذبح میکنیم...

                            نفسانیتمان باشد

                                         به پای

                                             ربانیت تو...

...........................................................................

 "عیدتـــون مبـــارک"

  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد.."توصیه شهید چمران به انقلاب های امروزی!!.."

..........
حرکت باید نفس ها را تغییر دهد و بسوی کمال ببرد،
و الا جنب و جوش های زیادی در جامعه ها بوجود می آید
که مثل حباب بر سطح آب ظاهر می شوند و فورا محو می گردند...

"شهید مصطفی چمران"

  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..