<bgsound src="http://your/music/file.mid" loop="infinite">

مدادجنگی | medadjangi.ir

فشنگـ منـ استـ

مدادجنگی | medadjangi.ir

فشنگـ منـ استـ

مدادجنگی | medadjangi.ir
<bgsound src="http://your/music/file.mid" loop="infinite">

قالب وبلاگ

۹ مطلب با موضوع «پای درس شهید چمران» ثبت شده است

باید از نظر علم از همه برتر باشم، مبادا دشمنان، مرا از این راه طعنه زنند..
  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..


آهـــــــــــــــــــای دانشجو...
                                                          این چنین باید بود...


در دانشگاه هم مثل دبیرستان دانشجوی ممتاز شده بود..

سال دوم دانشگاه، استادی داشتند که میگفت:

هرکس سر جلسه امتحان کروات نزده باشد دو نمره از او کم میشود!

مصطفی رفت سر جلسه... ولی بدون کروات

و استاد دو نمره از او کم کرد و نمره اش شد: 18

و باز هم شد... بالاترین نمره...


  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..


غـــــرور بیـــــ جـــــا!...


هفته ای یک بار زباله های منطقه را جمع میکرد!!..
ازش که پرسیدند چرا این کار را میکنی؟؟
با خنده ای جواب داد:
با این کار هم شهر را تمیز میکنم
و هم اگر غرور بی جایی داشته باشم آن را له میکنم..


"گوشه ای از زندگی شهید چمران به قلم دوستان او..."
  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد.."توصیه شهید چمران به انقلاب های امروزی!!.."

..........
حرکت باید نفس ها را تغییر دهد و بسوی کمال ببرد،
و الا جنب و جوش های زیادی در جامعه ها بوجود می آید
که مثل حباب بر سطح آب ظاهر می شوند و فورا محو می گردند...

"شهید مصطفی چمران"

  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..


دست نوشته ای از شهید مصطفی چمران(ره):


خدایا:
به عشق سوگند،
به شهادت سوگند...

  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..


بخشی از مناجات شهید مصطفی چمران(ره):


خدایا تو را شکر میکنم که از پوچی ها، ناپایداری ها، خوشی ها و قید و بندها آزادم کردی

و مرا در طوفان های حوادث رها ننمودی،

و در غوغای حیات، در مبارزه با ظلم و کفر غرقم کردی،

لذت مبارزه را به من چشاندی و مفهوم واقعی حیات را به من فهماندی ...

فهمیدم که سعادت حیات در خوشی و آسایش و آرامش نیست،

بلکه در جنگ و درد و رنج و مصیبت و مبارزه با کفر و ظلم و بالاخره در شهادت است...


  • ..دیروز فشنگـ..امروز مـداد..